SZKOLENIE

Aktualności

SZKOLENIE

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SZKOLENIU ON-LINE
Jednodniowe bezpłatne szkolenie on-line organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzonych przez firmę Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. pn.

"REDUKCJA ZUŻYCIA ANTYBIOTYKÓW W HODOWLI DROBIU, BYDŁA I ŚWIŃ".

Szkolenia składają się z następujących obszarów tematycznych:

1) regulacji prawnych dotyczących zjawiska antybiotykooporności oraz strategii dotyczących tego obszaru,

2) antybiotykooporności (definicja, zagrożenia i skutki jakie ze sobą niesie m.in. dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska),

3) zużycia antybiotyków w Polsce (trendy w Unii Europejskiej),

4) działań podejmowanych w walce z antybiotykoopornością,

5) podnoszenia świadomości lekarzy weterynarii i producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie ograniczania stosowania antybiotyków,

6) zapobiegania chorobom i ograniczania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych - działania na poziomie gospodarstwa w hodowlach drobiu, bydła i świń.Każde ze szkoleń kończy ankietą ewaluacyjną. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat. Szkoleniaodbędąsięwformuleon-linezapośrednictwemplatformye-learningowejClickmeetingwgodzinach9.00-16.00.
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej przedstawiamy terminy szkoleń (stan na dzień 4 października br.):

* Termin I - 18.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin II - 19.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin III - 20.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin IV - 23.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin V - 24.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin VI - 25.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin VII - 26.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin VIII - 27.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin IX - 30.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin X - 31.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XI - 06.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XII - 07.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XIII - 08.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XIV - 09.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XV - 10.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XVI - 13.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XVII - 14.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XVIII - 15.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XIX - 16.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XX - 17.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XXI - 20.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XXII - 21.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XXIII - 22.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

* Termin XXIV - 23.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

ZGŁOSZENIA W LInKU PONIŻEJ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTHd9tdHxj0KlwL2LoI_H-spUcLjW6nKckI0IDXVQEgl5rGQ/viewform?usp=sf_link