Rejestr zakładów leczniczych dla zwierząt

Wielkopolska

Rejestr zakładów leczniczych dla zwierząt

Poniżej zamieszczono aktualną listę zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Wielkopolski. Plik zapisany jest w formacie Microsoft Excell i mogą go Państwo pobrać poniżej.

Informacja:

Do wniosku o rejestrację nowego zakładu leczniczego należy dołączyć ksero opłaty rejestracyjnej.*

REJESTRACJA NOWEGO ZAKŁADU LECZNICZEGO

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DO POBRANIA DRUKI, KTÓRE NALEŻY WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ W BIURZE IZBY.

W PRZYPADKU REJESTRACJI NOWEGO ZAKŁADU LECZNICZEGO. W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAKŁADU POBIERAMY ODPOWIEDNIE OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA:
GABINETU, PRZYCHODNI, LECZNICY, KLINIKI I LABORATORIUM WETERYNARYJNEGO.

REJESTRACJA ZAKŁADU PODLEGA OPŁACIE W WYSOKOŚCI, ODPOWIEDNIO:

* w przypadku braku dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Zmiany we wpisie

Wniosek o dokonanie zmian we wpisie i potrzebne dokumenty:

Zmiany powyższe podlegają opłacie w wysokości połowy opłaty rejestracyjnej:

*W przypadku braku potwierdzenia opłaty, wnioski nie będą rozpatrywane

Wykreślenie zakładu leczniczego: