Wielkopolska Izba
Lekarsko - Weterynaryjna
w Poznaniu

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna jest samorządem zawodowym zrzeszającym lekarzy weterynarii działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Nasz blog

Aktualności

Tutaj znajdują się aktualności związane z działalnością Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej!    

Przydatne linki dla lekarzy weterynarii

Składki, paszporty dla zwierząt oraz ePUAP

Przydatne linki do systemów WetFin oraz WETSystems, a także logowanie do ePUAP!

.WETFIN

System naliczeniowo-rozliczeniowy Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Wygodny sposób na kontrolę składek członkowskich.

WETSystems

System do wprowadzania paszportów dla zwierząt w programie WETSystems. Prosta obsługa rejestracji.

ePUAP

Logowanie do ePUAP, gdzie znajdują się informacje przeznaczone dla lekarzy weterynarii oraz różne formularze.O Nas

Wielkopolska Izba Lekarsko - Weterynaryjna w Poznaniu

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna jest samorządem zawodowym zrzeszającym lekarzy weterynarii działających na terenie województwa wielkopolskiego. Izba prowadzi ewidencję lekarzy weterynarii, a od 2004 r. również ewidencję zakładów leczniczych dla zwierząt i rejestr lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt  i pobierania próbek w celu określenia miana  przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia 998/2003.

Po II wojnie światowej, w 1946 r. rozpoczęła działalność Poznańska Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, której Prezesem w latach 1946-48 był prof. dr hab. Stanisław Runge. W latach 1948-49 funkcję Prezesa Izby pełnił lek. wet. Henryk Heinsch. Po roku 1949 nastąpiła ponad 40 letnia przerwa w działalności samorządu zawodowego lekarzy weterynarii.

Dopiero w roku 1991 na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. /Dz. U. Nr 8 z 1991 r. poz. 27/ powstała Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, samorząd niezależny w wykonywaniu swych zadań, podlegający tylko przepisom ustawy. I Zjazd Założycielski tut. Izby odbył się 25 maja 1991 r. w Poznaniu, w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Prezesem został wówczas prof. dr hab. Karol Kotowski, który funkcję tę pełnił przez dwie kolejne kadencje, w latach 1991-2001 (ponownego wyboru dokonał I Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii w 1995 r.). Podczas II Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w roku 2001 Prezesem Izby został lek. wet. Andrzej Żarnecki. 5 marca 2005 r. odbył się III Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na którym Prezesem został lek. wet. Andrzej Moskal, który ponownie wybrany został na tę funkcję podczas  IV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, w dniu 25 kwietnia 2009 r.

V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, zwołany na dzień 27 kwietnia 2013 r., dokonał wyboru nowego Prezesa na okres VI kadencji organów tut. Izby, którym został lek. wet. Maciej Gogulski. Funkcję tę pełnił również w VII kadencji , w wyniku wyboru dokonanego przez VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w roku 21 kwietnia 2017r.

26 listopada 2021 r.  podczas VIII  Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Lekarzy Weterynarii WIL-Wet. Prezesem Rady Wielkopolskiej Izby L-W na VIII kadencję została wybrana  lek. wet. Joanna Przewoźna, która sprawuje  tę zaszczytną funkcję aktualnie.

Organami Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej są:
oraz działające w sposób niezawisły: