Paszporty dla zwierząt

PASZPORTY

REJESTR LEKARZY WETERYNARII

Zamieściliśmy dla Państwa aktualną listę lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących na terenie Wielkopolski.

Plik zapisany jest w formacie Microsoft Excel i mogą go Państwo pobrać poniżej.

 

REJESTR LEKARZY WETERYNARII UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU LEKARZY WETERYNARII UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
BAZA PASZPORTOWA

ZASADY WPISYWANIA PASZPORTÓW

Szanowni  Państwo,

W związku z tym, że obowiązek wprowadzania danych z paszportów dla zwierząt do elektronicznego systemu prowadzonego przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną od 1 lipca 2016 roku spoczywa na lekarzu weterynarii wydającym paszport, istnieje konieczność posiadania własnego, indywidualnego adresu poczty elektronicznej (może to być adres mailowy zlz, ale przypisany wyłącznie do jednej osoby), na który przesłane zostaną dane do logowania się w systemie.

W związku z tym, uprzejmie proszę wszystkich lekarzy weterynarii, którzy posiadają uprawnienia do wydawania paszportów dla zwierząt, tych którzy jeszcze tego nie uczynili, o weryfikację adresu mailowego w biurze Izby.

Bez dopełnienia tego obowiązku, tzn. poinformowania biura Izby o prawidłowym adresie mailowym, nie będziecie Państwo mogli nabyć druków paszportów w biurze Izby, jak również sprzedawać paszportów klientom, wprowadzając numery wykorzystanych paszportów do bazy elektronicznej. To wynika z ustawień nowego systemu elektronicznego – bazy paszportowej.

Na początku  znajduje się link do nowego systemu, a poniżej instrukcja postępowania:

 • Po kliknięciu na link do strony WETSystems,  pokażą się nam tabelki: LOGIN, HASŁO, PRZEPISZ KOD Z OBRAZKA (kod się wyświetli), a na dole komunikaty: ZALOGUJ oraz PRZYPOMNIJ HASŁO.
 • W miejscu LOGINU wpisujemy dwie duże litery LW, a po nich swój pięciocyfrowy numer prawa wykonywania zawodu. Wszystko bez spacji, po kolei.
 • Przepisujemy kod z obrazka i klikamy na: PRZYPOMNIJ HASŁO.
 • Po powyższej operacji system automatycznie prześle nam hasło indywidualne do systemu na adres e-mailowy podany przez lekarza weterynarii w biurze Izby.
 • Klikamy na link do wetsystemu i wpisujemy jeszcze raz LOGIN (LW i nr prawa wyk. zawodu bez spacji), HASŁO nadesłane w e-mailu, przepisujemy kod z obrazka i klikamy ZALOGUJ.
 • Po zalogowaniu system poprosi nas o zmianę hasła

Link do strony WETSystems: https://wetsystems.org.pl/

Mam nadzieję, że ta krótka instrukcja pozwoli Państwu sprawnie przystąpić do wpisywania wydanych paszportów.

 • Zamówienie kolejnej partii druków paszportów możliwe jest w chwili wykorzystania wcześniejszych druków, przy czym dopuszczalne jest pozostanie max. 5 sztuk paszportów na stanie lekarza upoważnionego do wystawiania paszportów.
 •  Jednorazowo zamówić można nie więcej niż 25 sztuk druków paszportów
 • Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wykładnią prawną z Głównego Inspektoratu Weterynarii, został zmieniony w systemie z 3 miesięcy na 12 tygodni wiek psa, przy którym można dokonać szczepienia i wpisu szczepienia przeciw wściekliźnie.

Prezes Rady WIL-Wet.
Lek. wet. Joanna Przewoźna

AKTUALIZACJA

ZMIANY OD 1 GRUDNIA 2022

Z dniem 01 grudnia 2022 r. weszła w życie znowelizowana Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących (stanowiąca załącznik do uchwały Nr 30/2022/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/2022/VIII z dnia 11 października 2022 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących)

Najważniejsze zmiany, z którymi warto się zapoznać:

Dział II

 1. bezwzględnie odebrać na druku paszportu podpis właściciela oraz wpisać dane z paszportu wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami, do programu WETSystems.

Upoważniony lekarz weterynarii wpisuje do wydawanego paszportu oraz do programu WETSystems wyłącznie informacje o czynnościach dokonanych osobiście. Do paszportu oraz do programu WETSystems nie przepisuje się żadnych danych pochodzących z jakichkolwiek innych dokumentów, za wyjątkiem danych z innego paszportu wystawionego dla tego zwierzęcia przez lekarza wystawiającego nowy paszport, jeżeli poprzedni został utracony przez właściciela lub wyczerpały się możliwości dokonania w nim nowych wpisów.

Obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest umieszczenie w programie WETSystems informacji o wydaniu paszportu przed wręczeniem go właścicielowi zwierzęcia. Wydanie paszportu, bez wpisania danych paszportu wraz ze wszystkimi wymaganymi  informacjami, do programu WETSystems stanowi ciężkie naruszenie obowiązków upoważnionego lekarza weterynarii. (cytat)

Pkt. 26. Naruszenie zasad ujętych w niniejszej dobrej praktyce może jednocześnie stanowić rażące naruszenie przepisów dotyczących wydawania paszportów, a zatem stanowić podstawę do wykreślenia przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną lekarza weterynarii z rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów i pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał.

Poniżej pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr 30/2022/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/2022/VIII z dnia 11 października 2022 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących
 2. Załącznik do Uchwały KRL-W Nr 30/2022/VIII z dnia 31 października 2022 r. – DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII – tekst jednolity
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 576/2013 z 12 czerwca 2013r.
 4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji  (UE) 577/2013 z 28 czerwca  2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013.
Uchwała nr 30/2022/VIII
Załącznik do uchwały nr 30/2022/VIII
Rozporządzenie 576/2013
Rozporządzenie 577/2013