Kontakt

Kontakt

Wielkopolska Izba
Lekarsko - Weterynaryjna w Poznaniu

Biuro Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy:

ul. Nagietkowa 4

60-175 Poznań

Email

biuro@wilwet.pl

Telefon

061 86 89 703

NIP

779-14-94-633

Konto

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań
Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii, członków WIL-Wet. wynosi 45 zł

Dla nowych lekarzy weterynarii (absolwentów oraz przenoszących się z innych Izb): pierwsza składka członkowska 500 zł, kolejne 45 zł / miesiąc)

W tytule wpłaty prosimy napisać: składka członkowska oraz imię i nazwisko lekarza weterynarii

lek.wet. Joanna Przewoźna

Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

przyjmuje zainteresowanych w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, przy ul. Nagietkowej 4, po uprzednim umówieniu telefonicznym spotkania.

lek.wet. Grzegorz Kuświk

Przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

kontakt telefoniczny -  tel. 607 679 596,  e-mail: kuswik@o2.pl

lek.wet. Piotr Kałużny

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

przyjmuje zainteresowanych w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, przy ul. Nagietkowej 4, po uprzednim umówieniu telefonicznym spotkania  tel. 61 86 89 703  e-mail: rzecznik@wilwet.pl

mgr Małgorzata Kalińska

Radca prawny

przyjmuje zainteresowanych w biurze Izby, w środy, w godz. 13:00 - 15:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym spotkania.

mgr Alicja Tylman

Księgowa

pełni dyżur w biurze Izby, we wtorki, w godz. 11:00 - 12:00 (tel. 61 86 89 703, e-mail: ksiegowa@wilwet.pl)

mgr Agnieszka Bylewska

Pracownik Administracyjny Biura Rady WIL-Wet.:

e-mail: agnieszka.bylewska@wilwet.pl     tel. 61 86 89 703,     pn-czw. w godz. 08:00 - 15:00

Barbara Bugajewska

Pracownik Administracyjny Biura Rady WIL-Wet.:

e-mail: barbara.bugajewska@wilwet.pl    tel. 61 86 89 703,   pn-pt. w godz. 08:00 - 15:00

mgr inż. Tomasz Napierała

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@wilwet.pl     tel. 884 630 630,     wt, pt. w godz. 09:00 - 16:00,     RODO