Śp. Lek. wet. Stefan Popko

Aktualności

Śp. Lek. wet. Stefan Popko

Ze smutkiem,zawiadamiamy, że dnia 21 lutego 2024 roku zmarł

Lek. Wet. Stefan Popko.

Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 roku w

Poznaniu na Cmentarzu komunalnym nr 2 JUNIKOWO o godzinie 14.00 w Kaplicy.

Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek.wet. Joanna Przewoźna w imieniu Własnym i Rady-WIL-WET, składa głębokie wyrazy współczucia Rodzinie.