Śp. lek.wet. Michał Wierzejski

Aktualności

Śp. lek.wet. Michał Wierzejski

Ze smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 08.03.2024 r zmarł lek.wet. Michał Wierzejski.
Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu lek.wet. Joanna Przewoźna w imieniu Własnym i Rady WIL-WET składa Rodzinie zmarłego głębokie wyrazy współczucia.