Śp. Lek. Wet. Jan Bąkowski

Aktualności

Śp. Lek. Wet. Jan Bąkowski

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 05.04.2024 r zmarł lek.wet. Jan Bąkowski.


Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu lek.wet. Joanna Przewoźna

w imieniu Własnym i Rady WIL-WET składa Rodzinie zmarłego głębokie wyrazy współczucia.