Śp. Dr n. wet. Jerzy Bieńkowski

Aktualności

Śp. Dr n. wet. Jerzy Bieńkowski

Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek.wet. Joanna Przewoźna w imieniu Własnym i Rady-WIL-WET, składa głębokie wyrazy współczucia Rodzinie.