KOMUNIKAT!

Aktualności

KOMUNIKAT!

BEZPRAWNE OGŁOSZENIA

BEZPRAWNE OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo,

W związku z co raz częściej powtarzającymi się od zarządców oświetleń ulicznych i znaków drogowych, a także zarządców obiektów budowlanych skargami dotyczącymi umieszczania nielegalnie na płotach, słupach etc. reklam zakładów leczniczych, bądź informacji o szczepieniach przypominamy, że:

Zgodnie z art. 63a kodeksu wykroczeń umieszczanie w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszeń, plakatów, afiszy, apeli, ulotek, napisów lub rysunków bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.