Uchwała Nr 88 /2016

PONIŻEJ ZAMIEŚCILIŚMY UCHWAŁĘ NR 88/2016/VI KRL-W DOT. REG.  WYBORÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM – REGULAMINEM WYBORÓW