ŚP. Dr Piotr Dąbrowski

Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek.wet. Joanna Przewoźna w imieniu Własnym, Rady i Pracowników Biura WIL-WET, składa głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i Pracownikom Przychodni Weterynaryjnej Piotr Dąbrowski z powodu śmierci Dr Piotra Dąbrowskiego.

Karty sportowe

Pojawiła się propozycja wstąpienia do programu kart sportowych, pełne informacje są w ulotce poniżej. Osoby zainteresowane prosimy o wiadomość e-mail na adres biuro@wilwet.pl

ŚP. LEK. WET. MAREK SAMSONOWSKI

Prezes i Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu składa Rodzinie zmarłego głębokie wyrazy współczucia.

Międzynarodowy Dzień Medycyny Weterynaryjnej

Międzynarodowy Dzień Medycyny Weterynaryjnej obchodzony jest co roku 9 grudnia. Ustanowiony, aby zaznaczyć istotną rolę jaką odgrywają lekarze weterynarii nie tylko w dbaniu o czworonożnych pupili, ale też o bezpieczeństwo żywności. W ten sposób uhonorowano ciężko pracujących specjalistów, którzy promują dobrostan i dbają o zdrowie zwierząt i ludzi. Jest to również święto wszystkich osób związanych […]

komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej dot. zasad wystawiania recept przez lekarzy weterynarii

KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ W SPRAWIE ZASAD REALIZACJI RECEPT WYSTAWIANYCH PRZEZ LEKARZY WETERYNARII NA PRODUKTY LECZNICZE LUB LEKI RECEPTUROWE PRZEZNACZONE DLA LUDZI, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE U ZWIERZĄT W odpowiedzi na zapytania płynące z aptek w sprawie zasad realizacji recept wystawianych przez lekarzy weterynarii informujemy, że w zakresie tych recept nie nastąpiły żadne istotne zmiany zarówno […]

ŚP. LEK. WET. ROMUALD WRÓBEL

Prezes i Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu składa Rodzinie zmarłego głębokie wyrazy współczucia.