Eastern European Equine Practitioners’ Congress

Aktualności

Eastern European Equine Practitioners’ Congress

W dniach 13-14 maja 2023 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się długo oczekiwany międzynarodowy kongres pt.: Eastern European Equine Practitioners’ Congress pod patronatem honorowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, przy wsparciu finansowym Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna doceniając aspekt naukowy, przyznała wydarzeniu 30 punktów edukacyjnych.

Podkreślić należy, że było to pierwsze wydarzenie branżowe w tej części Europy, promujące wiedzę, która w znaczący sposób przyczynić się ma do uzyskania najbardziej efektywnych wyników opieki nad zdrowiem koni. Kongres połączył trzy grupy zawodowe: lekarzy medycyny weterynaryjnej, podkuwaczy oraz fizjoterapeutów.

Tematyka kongresu przygotowana przez komitet programowy EEEPC objęła holistyczne podejście do zdrowia konia sportowego z uwzględnieniem jego dobrostanu. Niezwykle istotną kwestią jest tutaj współpraca pomiędzy lekarzem weterynarii, podkuwaczami i fizjoterapeutami, na podstawie opracowanych protokółów leczniczo-rehabilitacyjnych. Współczesny sport jeździecki stawia przed profesjonalnym środowiskiem hipiatrycznym nowe wyzwania i aby im sprostać należy skonsolidować siły. Wytyczenie nowych dróg i poddanie tematów do szerokiej dyskusji jest też o tyle istotne, że nie istnieją rozwiązania ustawowe w zakresie regulacji świadczeń, które wykonują przedstawiciele branży podkuwaczy i fizjoterapeutów, a mają one kluczowe znaczenie dla lekarza weterynarii, który stara się przecież, aby jego protokół leczniczy był maksymalnie efektywny dla pacjenta.

Wysoka frekwencja podczas kongresu, obecność wysokiej klasy profesjonalistów zarówno z Polski, jak i Belgii, Czech, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji oraz Szwecji podniosła znacząco rangę wydarzenia i świadczyła o wielkiej potrzebie podnoszenia kwalifikacji, które skutkują zazwyczaj efektywniejszą pracą i gwarantują wysoką jakość świadczonych usług.

Poniżej prezentujemy kilka fotek z Kongresu wykonanych przez M&R Photo. Autorem zdjęcia głównego jest również M&R Photo.