ŚP. Dr Piotr Dąbrowski

Aktualności

ŚP. Dr Piotr Dąbrowski

Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek.wet. Joanna Przewoźna w imieniu Własnym, Rady i Pracowników Biura WIL-WET, składa głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i Pracownikom Przychodni Weterynaryjnej Piotr Dąbrowski z powodu śmierci Dr Piotra Dąbrowskiego.