Konkurs literacki Małopolskiej Izby Lek-Wet

Załącznik nr 1 – do uchwały Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 09 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu I Konkursu Literackiego Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w roku 2023 Regulamin  I Konkursu Literackiego Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w roku 2023 „Dzień z życia lekarza weterynarii”. konkurs@milw.pl Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy […]

Konieczność wyznaczania przez zakłady lecznicze dla zwierząt świadczące usługi weterynaryjne doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Warszawa, 04 maja 2023Pan lek. wet. Marek MastalerekPrezesKrajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Szanowny Panie Prezesie,odpowiadając na pismo z dnia 13 kwietnia br. o sygn. KILW/061/11/23, w sprawiekonieczności wyznaczania przez zakłady lecznicze dla zwierząt świadczące usługiweterynaryjne doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,Departament Zdrowia Publicznego uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych wyjaśnień.Stosownie do przepisu 1.8.3.1 Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozudrogowego […]