KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

  Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że na liście kandydatów na delegatów rejo więcej »

Godziny pracy biura w okresie 02.08.2021-20.08.2021

  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na okres urlopowy, w dniach 02.08.2021-20.08.2021 Biuro więcej »

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru delegatów na VIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Wielkopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru delegatów na VIII Zjazd S więcej »

UWAGA!!WYBORY - AKTUALIZACJA DANYCH
2021-02-24

 

Szanowni Państwo,

 

Z uwagi na zbliżające się wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii na okres kadencji 2021-2025, biuro Rady WIL-Wet zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o aktualizację danych mających wpływ na przynależność lekarzy do poszczególnych rejonów wyborczych (odpowiadających powiatom) zmienionych bądź powstałych w okresie od ostatnich wyborów tj. od 2017r.

Równocześnie przypomina się, że zgodnie z § 12 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów stanowiącej załącznik do Uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016r. zmienionej Uchwałą Nr 70/2021/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21 stycznia 2021 r. Okręgowa Rada Lekarsko - Weterynaryjna sporządzając listę członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej należących do danego rejonu wyborczego umieszcza na niej członków okręgowej izby lekarzy weterynarii:

1)wykonujących zawód na obszarze rejonu wyborczego,

2)zamieszkałych na terenie rejonu wyborczego, nie wykonujących zawodu.

 

 

 

 


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752