Komunikat w sprawie II tury wyborów

  Prosimy o zapoznanie się z komunikatem z załącznika. więcej »

Ś.P. LEK. WET. HENRYK BOROWIAK

  Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2021 roku, w wieku 72 lat, odszedł od nas na z więcej »

UWAGA!!! ZASADY PRACY BIURA WIELKOPOLSKIEJ IZBYLEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM KRAJU

  SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wytycz więcej »

Władze
2017-06-02

 

Nowo wybrane władze 

Wielkopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej na VII kadencję (2017-2021)

 

VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy naszej Izby dokonał wyboru nowych władz  naszego samorządu na VI kadencję. Poniżej publikujemy wyniki wyborów do poszczególnych organów Izby

 

I. Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - lek. wet. Maciej Gogulski.

 

II. Członkowie Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej :

1. dr n. wet. Wioletta Chałas Stercuła

2. lek. wet. Adam Czerwiński

3. lek. wet. Bogusław Gołębiowski - Skarbnik

 

4. lek. wet. Marian Gross

 

5. lek. wet. Marek Izydorczyk

6. lek. wet. Tomasz Jankowiak

 

7. lek. wet. Paweł Jaśkiewicz - Wiceprezes

 

8. lek. wet. Joanna Kokot – Ciszewska

9. lek. wet. Paulina Lisiak

 

10. lek. wet. Jacek Mamczur - Wiceprezes

 

11. lek. wet. Sylwester Michalski

 

12. lek. wet. Władysław Napierała

13. lek. wet. Radosław Osiecki

14. lek. wet. Michał Podgórny

 

15. lek. wet. Tomasz Porwan - Sekretarz

 

16. lek. wet. Jan Radzimski

17. lek. wet. Dorota Rucińska

18. lek. wet. Katarzyna Samardakiewicz - Matyaszczyk

 

18. lek. wet. Jacek Sośnicki 

 

20. lek. wet. Karol Wlazły

 

III. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej -    

      lek. wet. Piotr Kałużny

 

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

1. lek. wet. Jacek Cicharski 

2. lek. wet. Adam Cichowski

3. lek. wet. Roman Jamrozik

4. lek. wet. Artur Kubiak

5. lek. wet. Grzegorz Kuświk

6. lek. wet. Mirosław Lew Kiedrowski

7. lek. wet. Marek Mamczur

8. lek. wet. Jacek Mencel

9. lek. wet. Paweł Noskowiak

10. lek. wet. Joanna Przewoźna

   

V. Sąd Lekarsko - Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, wybrany podczas VII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ukonstytuował się w dniu 16 maja 2017 r. w sposób następujący:

  

Przewodniczący:

lek. wet. Radosław Dogoński

Zastępcy Przewodniczącego:

1. lek. wet. Dariusz Karczewski

2. lek. wet. Marek Kinecki

Członkowie Sądu:

3. lek. wet. Michał Budzyk

4. lek. wet. Piotr Dzwonnik

5.   dr n. wet. Lech Gogolewski

6.   lek. wet. Mirosław Kuberka

7.   lek. wet. Sławomir Misiek

8.   lek. wet. Zbigniew Rodek

9.   lek. wet. Józef Stercuła

10. lek. wet. Zdzisław Szczodrowski

11. dr n. wet. Czesław Włodarczak

 

VI.Komisja Rewizyjna Wielkopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, wybrana podczas V Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ukonstytuowała się w dniu 16 maja 2017 r. w sposób następujący:

  

Przewodniczący :                                  

lek. wet. Jacek Aleksander

Wiceprzewodniczący:

1. lek. wet. Stanisław Srokowski

2. lek. wet. Marek Ogiński

Sekretarz:

3. lek. wet. Klaudia Nawrocka

Członkowie:

4. lek. wet. Szymon Norman

 


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752