Dzień Weterynarii w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Praktyczne wskazówki dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) 2019/6 w sprawie wetery więcej »

Uchwała KRL-W w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw z załacznikiem

więcej »

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2023 Roku!!!

    Drogie Koleżanki  i Koledzy! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego s więcej »

!!!!!!!!!! UWAGA ZMIANY OD 1 GRUDNIA 2022 R. BAZA PASZPORTOWA - ZASADY WPISYWANIA PASZPORTÓW
2022-12-01

 

 

!!!!!!!!!! UWAGA !!!!!!!!!!! ZMIANY OD 1 GRUDNIA 2022R.  - szczegóły w zakładce Paszporty

Z dniem 01 grudnia 2022 r. wchodzi w życie znowelizowana Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących (stanowiąca załącznik do uchwały Nr 30/2022/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/2022/VIII z dnia 11 października 2022 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących)

Najważniejsze zmiany, z którymi warto się zapoznać:

Dział II

  1. bezwzględnie odebrać na druku paszportu podpis właściciela oraz wpisać dane z paszportu wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami, do programu WETSystems.
  2. Przed wydaniem paszportu w dokumentacji świadczonych usług należy odnotować też dokonanie badania klinicznego zwierzęcia, oznakowanie transponderem, gdy zwierzę nie jest oznakowane, jak również dokonanie szczepienia p/wściekliźnie. 

 

a) wdrożyć procedurę wydania nowego paszportu (...)

b) UWAGA !!! upoważniony lekarz weterynarii wpisuje do wydawanego paszportu oraz do programu WETSystems wyłącznie informacje o czynnościach dokonanych osobiście. Do paszportu oraz do programu WETSystems nie przepisuje się żadnych danych pochodzących z jakichkolwiek innych dokumentów, za wyjątkiem danych z innego paszportu wystawionego dla tego zwierzęcia, jeżeli taki został utracony przez właściciela lub wyczerpały się możliwości dokonania w nim nowych wpisów.

c) w programie WETSystems rozpocząć procedurę unieważnienia paszportu (...)

d) zalecić właścicielowi zwierzęcia podróżowanie z unieważnionym dokumentem paszportu 

  1. Obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest umieszczenie w programie WETSystems informacji o wydaniu paszportu przed wręczeniem go właścicielowi zwierzęcia. Wydanie paszportu, bez wpisania danych paszportu wraz ze wszystkimi wymaganymi  informacjami, do programu WETSystems stanowi ciężkie naruszenie obowiązków upoważnionego lekarza weterynarii. (cytat)

!!!!!!!!!!!   Pkt. 26. Naruszenie zasad ujętych w niniejszej dobrej praktyce może jednocześnie stanowić rażące naruszenie przepisów dotyczących wydawania paszportów, a zatem stanowić podstawę do wykreślenia przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną lekarza weterynarii z rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów i pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał.

W zakładce paszporty treść:

1. Uchwały Nr 30/2022/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/2022/VIII z dnia 11 października 2022 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących przez Uprawnionych Lekarzy Weterynarii.

2. Załącznik do Uchwały KRL-W Nr 30/2022/VIII z dnia 31 października 2022 r. - DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII - tekst jednolity

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.

4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji  (UE) 577/2013 z 28 czerwca  2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013.


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752