Spotkanie Koła Seniorów 05.10.2022r. godz. 11:30

  Szanowne Panie, Szanowni Panowie Seniorzy Weterynarii     Wielkopolska I więcej »

Komunikat Prezesa KRLW dotyczący czipobusów

więcej »

Przypominamy, że do dnia 30.09.2022 r. można się zapisać się na 3 webinar w ramach SESJI NAUKOWYCH LIL-Wet. Onkologia Weterynaryjna

Lubuska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Zielonej Górze przesyła informację,  że do dnia 30 więcej »

LIST OTWARTY do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka
2022-07-26

 

Szanowne Koleżanki ! Szanowni Koledzy!
Lekarze Weterynarii
Członkowie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Poniżej publikujemy List Otwarty przekazany nam przez Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego, skierowany do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, który jest wezwaniem do wycofania   projektu Rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za czynności wykonywane przez lekarzy weterynarii oraz inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W liście znajduje się link do strony, gdzie możemy złożyć swój podpis. Podpiszmy go jak najliczniej, wówczas szansa na wysłuchanie naszych argumentów stanie sie bardziej realna.

Z poważaniem

lek. wet. Joanna Przewoźna
Prezes Rady Wielkopolskiej Izby L-W

 

                                          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Warszawa, dnia 25 lipca 2022 r.
KILW/066/02(02)/22
                  Pan
            Henryk Kowalczyk
            Wiceprezes Rady Ministrów,
            Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
            ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

LIST OTWARTY
       
My, niżej podpisani lekarze weterynarii oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej wzywamy Pana Premiera do wycofania kuriozalnego projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii autorstwa Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii rozesłanego do konsultacji społecznych oraz do niezwłocznego podjęcia prac z przedstawicielami Porozumienia Warszawskiego nad nowym projektem powyższego rozporządzenia, uwzględniającym aktualną sytuację gospodarczą oraz waloryzację stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii w okresie od 2011 roku (w niektórych przypadkach 2004 roku), to jest od daty ich ostatniej nowelizacji. W naszym odczuciu podstawą wspólnych prac powinien być projekt z dnia 27 stycznia 2022 roku opracowany przez Porozumienie Warszawskie (w załączeniu).
Projekt rozporządzenia autorstwa Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii jest nie do zaakceptowania, gdyż proponowane w nim stawki wynagrodzenia w wielu przypadkach są niższe od stawek aktualnie obowiązujących, ustalonych w roku 2011, a w niektórych przypadkach nawet w 2004 i z przyczyn ekonomicznych spowoduje masowe odstąpienia od podpisywania aneksów do umów na wykonywanie czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii lub wręcz ich wypowiedzenia, co będzie stanowiło zagrożenie dla ciągłości weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i nadzoru nad bezpieczeństwem żywności zwierzęcego pochodzenia.
Niezależnie od powyższego, wskazujemy również na konieczność podwyższenia płac pracowników jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, które dotychczas nie zostały objęte ostatnią ich regulacją.
My, niżej podpisani lekarze weterynarii oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku niepodjęcia wspólnych prac nad wskazanymi powyżej tematami deklarujemy udział w akcji protestacyjnej, włącznie z wypowiedzeniem umów na wykonywanie czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/petycja_wzywajaca_mrirw_do_podjecia_rozmow_w_spraw_henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi/?tzvGWpb


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752