Ś.P. KRYSTYNA KWINTAL

  Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 maja  2022 roku, w wieku 73 lat, odeszła od nas na więcej »

KOMUNIKAT W SPRAWIE "KASKADY"

    Szanowni Państwo, Mając na uwadze wejście w życie z dniem 28 stycznia 2022 r. przep więcej »

30.04.2022 Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii

więcej »

KOMUNIKAT W SPRAWIE "KASKADY"
2022-05-05

 

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze wejście w życie z dniem 28 stycznia 2022 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE, w związku z zapytaniami lekarzy weterynarii kierowanymi do tut. Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a dotyczącymi wątpliwości w kwestii stosowania przepisów art. 115 ww. Rozporządzenia w zakresie okresu karencji dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u gatunków zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, w sposób nieuwzględniony w warunkach pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tj. sposobu postępowania w takich przypadkach, które odbywa się na zasadzie tzw. „kaskady”, Prezes Rady WIL-Wet zwróciła się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z prośbą o interpretację ww. przepisów.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Andrzeja Żarneckiego w przedmiotowej sprawie.    

2022-05-05
Odpowiedź WWLW

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752