Podziękowanie i pożegnanie

    Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Po ponad ośmiu latach pełnienia zaszczytnej f więcej »

Kradzież kota Bengalskiego

    Zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi gdyby do lecznicy trafił do więcej »

Komunikat w sprawie II tury wyborów

  Prosimy o zapoznanie się z komunikatem z załącznika. więcej »

12 EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z DZIEDZINY HIGIENIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
2021-09-09

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

Czas trwania studiów: 4 semestry; październik 2021 r. – wrzesień 2023 r.

 

Termin składania dokumentów: do 15 września 2021 r.

 

Kierownik studiów: dr Michał Tracz tel. 510 084 088

Sekretariat studiów: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, WMW, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel./fax: 22 593 60 70,

e-mail: sph@sggw.edu.pl

Wymagane dokumenty: 1) Podanie o przyjęcie na studia 2) Kwestionariusz osobowy kandydata na studia 3) Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia ukończenia studiów wyższych weterynaryjnych 4) Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej, nie starsze niż 3 miesiące 5) Dowód wniesienia opłaty za wpisowe.

Zasady rekrutacji: Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i stażu pracy oraz uprzednio ukończonych kursów specjalistycznych.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie studium: http://wmw.sggw.pl/tag/higiena/

liczba miejsc: 45

 

Oplata: 12 000 zł (4 x3000 zł), wpisowe 250 zł

 

Sposób składania dokumentów: 1)Formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej studiów podyplomowych 2) poczta tradycyjna na adres: Katedra HŻiOZP 3) Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP,

 

Wymagania wobec kandydatów: 1)Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii 2) Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii 3) Członkostwo w okręgowej izbie lekarsko weterynaryjnej 4) 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii 5) Złożenie kompletnej dokumentacji 6) uiszczenie opłaty wpisowej i przynajmniej pierwszą ratę czesnego zgodnie z zasadami odpłatności

 

Więcej informacji:http://wmw.sggw.pl/tag/higiena/ lub dr Michał Tracz tel. 510 084 088

2021-09-09
OGŁOSZENIE

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752