Komunikat w sprawie II tury wyborów

  Prosimy o zapoznanie się z komunikatem z załącznika. więcej »

Ś.P. LEK. WET. HENRYK BOROWIAK

  Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2021 roku, w wieku 72 lat, odszedł od nas na z więcej »

UWAGA!!! ZASADY PRACY BIURA WIELKOPOLSKIEJ IZBYLEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM KRAJU

  SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wytycz więcej »

Wybór Delegatów - informacje dot. wyborów
2021-05-31

Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Informujemy, że z uwagi na brzmienie § 53 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów stanowiącego załącznik do Uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016r. zmienionej Uchwałą Nr 70/2021/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21 stycznia 2021 r. wybory delegatów na VIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędą się w trybie korespondencyjnym.

Okręgowa Komisja Wyborcza zwraca się do wszystkich członków Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o niezawodny udział w przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym wyborach.

Obecnie trwa etap zgłaszania kandydatów na delegatów. Brak zgłoszenia kandydatów skutkował będzie brakiem możliwości kontynuowania procedury wyborczej w rejonach wyborczych, w których nie zostanie zgłoszony żaden kandydat.

W celu zgłoszenia kandydatów w dniu 27 maja 2021r. zostały wysłane do Państwa pakiety dokumentów, a w tym:
1. informacja o możliwości i sposobie zgłaszania kandydatów na delegatów na VIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej – w której szczegółowo została szczegółowo przedstawiona procedura zgłaszania kandydatów.
2. formularz zgłoszeniowy,
3. zaadresowana koperta zwrotna z numerem rejonu wyborczego,
4. oświadczenie kandydata na delegata,
5. lista członków rejonu wyborczego,
6. informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

Okręgowa Komisja Wyborcza liczy na Państwa aktywny udział w odbywających się wyborach korespondencyjnych i zwraca się o zgłaszanie kandydatów na delegatów na VIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej co umożliwi przeprowadzenie dalszej procedury wyborczej.

Okręgowa Komisja Wyborcza
WIL-Wet
lek. wet. Bogusław Gołębiowski
lek. wet. Jan Radzimski
lek. wet. Paweł Jaśkiewicz

2021-05-31
2021-05-31
Formularz
2021-05-31
Informacja
2021-05-31
Przetwarzanie danych
2021-05-31
Zaświadczenie

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752