Ś.P. STANISŁAW PRZYCHODNI

  Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, więcej »

PORADY Z ZAKRESU RODO DLA LEKARZY WETERYNARII

  Szanowni Państwo!Wszystkich zainteresowanych lekarzy weterynarii - członków WIL-Wet. więcej »

Nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe „Choroby zwierząt nieudomowionych”

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowi więcej »

OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH MIEJSC PRACY LEKARZY
2018-10-09

 

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Lekarze Weterynarii
Członkowie WIL-Wet. /wszyscy/

 

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, zobowiązana ustaleniami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 września 2018 roku informuje:

  •   o obowiązku członków Izby dotyczącym aktualizacji danych, w szczególności danych dot.  miejsc pracy lekarzy weterynarii.

Prosimy wszystkich lekarzy weterynarii, w tym lekarzy będących podmiotami prowadzącymi zakłady lecznicze dla zwierząt, których dane w Wetsystems są nieaktualne, o niezwłoczne złożenie wniosków z aktualnymi danymi.

W przypadku zmian dotyczących zakładów leczniczych dla zwierząt, należy złożyć "Wniosek o dokonanie zmian we wpisie"  wraz ze stosowną opłatą.  

/Druk wniosku do pobrania ze strony internetowej WIL-Wet., w zakładce Rejestr zakładów leczniczych dla zwierząt, Instrukcja dot. zgłaszania zmian w regulaminie ZLZ./

  • w związku z rosnącymi cenami druku oraz dostępnoścą wersji elektronicznej "Życia Weterynaryjnego",  o możliwości złożenia wniosku w sprawie rezygnacji z otrzymywania "Życia Weterynaryjnego" w formie papierowej.

 

Z poważaniem

lek. wet. Maciej Gogulski

Prezes Rady Wielkopolskiej Izby L-W

 


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752