Ś.P. LEK. WET. STEFAN KOZŁOWICZ

                &nbs więcej »

W DNIU 20 LUTEGO 2019 BIURO IZBY CZYNNE od godz. 8,40-16,00

    SZANOWNI PAŃSTWO! WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA W POZNANIU INFORMUJE, więcej »

Zapraszamy na szkolenie: Aktualne problemy dermatologiczne u kotów

Szanowni Państwo, W dniu 22 lutego o god więcej »

Skarbnik Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina o obowiązku opłacania składek członkowskich
2018-10-02

 

Szanowni Państwo,

Skarbnik Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina o obowiązku opłacania składek członkowskich (podstawa : Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r.  o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Dz.U. 1991 Nr 8  poz. 27 z późn. zm.),

  • która w art. 19 pkt 2 mówi:

Art. 19. pkt. 2

Członkowie samorządu obowiązani są:

2) regularnie opłacać składkę członkowską.

  • Ta sama ustawa w art. 18 pkt 5) mówi:

Art. 18 ust. 1

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skreśla lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w przypadku:

5) nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok;

Oznacza to, że okręgowa rada ma prawo skreślić każdego członka, którego zaległość wobec Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przekroczy 540,00 PLN.

W związku z tym Skarbnik zwraca się z prośbą o terminowe regulowanie należności wobec Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Pozdrawiam

Skarbnik Rady WIL-Wet. - lek. wet. Bogusław Gołębiowski


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752