Ś.P. PROF. DR HAB. TADEUSZ WIJASZKA

  Szanowni Państwo,                   więcej »

FORUM EKSPERTÓW CHORÓB BYDŁA

    Szanowni Państwo! Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza na Forum E więcej »

Zapraszamy na wykład inauguracyjny pt.: „Sukcesy terapii genowej chorób dziedzicznych psa i ich znaczenie dla medycyny człowieka”

  Szanowni Państwo,  Komisja Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk o/Poznań ma zaszczyt więcej »

Skarbnik Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina o obowiązku opłacania składek członkowskich
2018-10-02

 

Szanowni Państwo,

Skarbnik Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina o obowiązku opłacania składek członkowskich (podstawa : Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r.  o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Dz.U. 1991 Nr 8  poz. 27 z późn. zm.),

  • która w art. 19 pkt 2 mówi:

Art. 19. pkt. 2

Członkowie samorządu obowiązani są:

2) regularnie opłacać składkę członkowską.

  • Ta sama ustawa w art. 18 pkt 5) mówi:

Art. 18 ust. 1

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skreśla lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w przypadku:

5) nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok;

Oznacza to, że okręgowa rada ma prawo skreślić każdego członka, którego zaległość wobec Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przekroczy 540,00 PLN.

W związku z tym Skarbnik zwraca się z prośbą o terminowe regulowanie należności wobec Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Pozdrawiam

Skarbnik Rady WIL-Wet. - lek. wet. Bogusław Gołębiowski


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752