Ś.P. LEK. WET. STEFAN KOZŁOWICZ

                &nbs więcej »

W DNIU 20 LUTEGO 2019 BIURO IZBY CZYNNE od godz. 8,40-16,00

    SZANOWNI PAŃSTWO! WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA W POZNANIU INFORMUJE, więcej »

Zapraszamy na szkolenie: Aktualne problemy dermatologiczne u kotów

Szanowni Państwo, W dniu 22 lutego o god więcej »

Spotkanie z Posłami na Sejm RP w siedzibie Wielkopolskiej Izby L-W
2018-02-02

 

 

W dniu 1 lutego 2018 roku, z inicjatywy Wiceprezesa Rady lek. wet. Pawła Jaśkiewicza wspartej przez Prezesa Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Macieja Gogulskiego, w siedzibie tut. Izby w Poznaniu, przy ul. Nagietkowej 4, odbyło się spotkanie z Posłami na Sejm RP – członkami sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu udział wzięli Posłowie na Sejm R : Zbigniew Dolata oraz Leszek Galemba reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, Zbigniew Ajchler z Platformy Obywatelskiej, asystent Posłanki Pauliny Hennig-Kloskiej z partii Nowoczesna – Piotr Szczepański, a także imieniu Wojewody Wielkopolskiego: Zbigniew Król – z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim, w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego: Marcin Nurkowski – z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki, Powiatowi Lekarze Weterynarii: Jan Radzimski i Krzysztof Lamek oraz gospodarze spotkania Prezes Rady WIL-Wet. lek. wet. Maciej Gogulski i Wiceprezes lek. wet. Paweł Jaśkiewicz.

Przedmiotem spotkania była niezwykle trudna sytuacja epizootyczna na terenie całego kraju, z uwagi na rozprzestrzeniający się ASF (Afrykański Pomór Świń) oraz inne choroby zakaźne i wciąż pogłębiająca się tragiczna sytuacja finansowo-kadrowa Inspekcji Weterynaryjnej, do której zadań m. innymi należy zwalczanie tych chorób. W tym przypadku skupiono się na naszym regionie – Wielkopolsce.

Obecni na spotkaniu Posłowie na Sejm RP wysłuchali obszernych informacji na temat trudnej sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej, wykazali pełne zrozumienie dla jej problemów kadrowych i finansowych stwarzających realne zagrożenie dla wywiązywania się Inspekcji z powierzonych jej zadań.

Poseł na Sejm Zbigniew Dolata podkreślił, że problemy te w większości są zaszłością wynikającą z kilku lat poprzednich rządów, kiedy najważniejsze służby państwowe, m. innymi Inspekcja Weterynaryjna były „zwijane” poprzez ograniczanie środków finansowych i generowanie w ten sposób niedoborów kadrowych. Zarówno Posłowie Zbigniew Dolata, Leszek Galemba z koalicji rządzącej jak i Zbigniew Ajchler z opozycji, wykazali pełne zrozumienie przedstawionych racji i zobowiązali się, że zapoznają z problematyką sejmową Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z pełnym przekonaniem zaproponują przeznaczenie na poprawę tej sytuacji znaczących środków finansowych z budżetu państwa.

Na zakończenie wszystkie strony obecne na zebraniu uznały, że tego typu kontakty robocze są potrzebne dla dobrej i konstruktywnej współpracy i wyraziły wolę kontynuacji spotkań w przyszłości.

 

Poniżej protokół oraz krótka fotorelacja ze spotkania.


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752