22 SIERPNIA BR. BIURO CZYNNE OD GODZ. 10,00

    SZANOWNI PAŃSTWO! WIELKOPOLSKA IZBA LEKRSKO-WETERYNARYJNA INFORMUJE, ŻE W DNIU 22 więcej »

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

  Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu informuje niniejszym, że: na mocy Uc więcej »

KONFERENCJA W PAWŁOWICACH „Echa Kongresów ESPHM w Barcelonie oraz IPVS w Chinach 2018”

  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie oraz Katedra Nauk Przedklini więcej »

Służba Weterynaryjna Miasta i Gminy Pleszew oraz Powiatu Pleszewskiego w latach 1918-2015.
2017-01-30

 

 

(+) dr n wet Romuald Śliwiński

lekarz wet. Zbigniew Rodek

 

Służba Weterynaryjna Miasta i Gminy Pleszew oraz Powiatu Pleszewskiego w latach 1918-2015

 

Kiedy latem 2015 r. zostałem poproszony przez Burmistrza Mariana Adamka, jego zastępcę Arkadiusza Ptaka oraz Powiatowego Lekarza Wet. Andrzeja Długiewicza o przedstawienie do kolejnego wydania „Rocznika Pleszewskiego” historii służby weterynaryjnej miasta i gminy Pleszew, zacząłem się zastanawiać, czy jest możliwe takie wyodrębnienie jednej gminy ze struktur powiatowych, bowiem od dawien dawna( od 1949), służba wet. w mieście i w całym powiecie pleszewskim-wszystkie P Z L Z-ty (Państwowe Zakłady Lecznicze dla Zwierząt) i ich załogi, były ze sobą bardzo zintegrowane i działały wspólnie, pod wodzą swoich kierowników oraz kolejnych Powiatowych Lekarzy Wet. Będzie to zatem praca obejmująca cały nasz powiat ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Pleszew, który w naturalny sposób, od zawsze stanowił centrum powiatowej weterynarii.

Muszę dodać, iż inspiracją i zaczynem do napisania tejże kroniki, było także kilku stronicowe opracowanie na ten temat zm. w 1984r. dr.n.wet.Romualda Śliwińskiego z lutego 1981r., które w bardzo złym stanie technicznym, kilka lat temu odnalazł w zasobach pleszewskiego Muzeum, jego pracownik Witold Hajdasz i mnie przekazał. Wiele trudu w odczytanie i przepisanie bardzo niewyraźnego maszynopisu, włożyli pracownicy Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Pleszewie -za co bardzo wszystkim dziękuję! Jego obszerne fragmenty zostały w tej publikacji wykorzystane.

 

c.d. kroniki  w pliku poniżej

 

 

 

 


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752