Ś.P. DR HAB. ANDRZEJ RUDY

    Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.10.2020 r. zmarł w wieku 74 lat&n więcej »

UWAGA!!! Do piątku (09.10.2020) włącznie biuro Izby nieczynne

  Szanowni Państwo!   Z powodu choroby pracowników, w dniach 06.10.2020 -09.10.2 więcej »

Ś.P. STANISŁAW PRZYCHODNI

  Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, więcej »

Instrukcja dot. zgłaszania zmian w REGULAMINIE ZLZ
2013-08-30

 

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA ZMIAN

W REGULAMINIE ZAKŁADU LECZNICZEGO

DLA ZWIERZĄT

 

1. Zgłaszając zmiany danych, które podlegają ujawnieniu w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, prowadzonej przez Radę Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, zgodnie z zapisami Uchwały Nr 25/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 roku:

 

  • nazwa powiatu, na terenie którego znajduje się zakład leczniczy dla zwierząt,
  • zmiana właściciela czy nazwy i adresu podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt,
  • nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt uszeregowana wg kategorii zakładu leczniczego dla zwierząt (klinika, lecznica, przychodnia, gabinet, laboratorium),
  • adres siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt,
  • dane teleadresowe zakładu leczniczego dla zwierząt (np. strona www, e-mail, telefony),godziny przyjęć,
  • imię i nazwisko kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt,
  • informacja o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego wraz z nazwiskami zgłaszanych osób (zarówno lekarzy weterynarii jak i personelu pomocniczego),
  • status zakładu leczniczego dla zwierząt:

a) czynny

b) zawieszony

c) wykreślony

(wniosek o zawieszenie bądź wykreślenie zakładu wymaga odtąd

również podjęcia uchwały i opłacie)

 

należy wypełnić druk pn.:

 

Wniosek o dokonanie zmian we wpisie i dołączyć do niego:

  • nowy Regulamin zakładu leczniczego
  • dowód uiszczenia opłaty za zmianę wpisu

Zmiany powyższe podlegają opłacie w wysokości połowy opłaty rejestracyjnej.

Do wniosku o wpis zmian w regulaminie zakładu leczniczego należy dołączyć ksero opłaty za dokonanie ww. zmiany.

Wysokość opłat za wpis zmian:

- gabinet weterynaryjny – 150 zł

- przychodnia weterynaryjna -150 zł

- lecznica weterynaryjna -300 zł

- laboratorium weterynaryjne -300 zł

- klinika weterynaryjna - 300 zł

 

W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

2. W przypadku gdy zmiany dotyczą pozostałych danych ujawnianych w Regulaminie (np. zmiana zakresu usług, inf. o przeprowadzanych szkoleniach) należy wypełnić druk p.n.:

Powiadomienie o zmianie Regulaminu zakładu leczniczego dla zwierząt i dołączyć do niego nowy Regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt.

 

Zmiany wskazane w pkt. 2 nie podlegają opłacie.

 


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752